ALIVE VIETNAM

Tran Long Thinh

Project Leader

D.O.B

1988.06.09

Hobby

Fishing

Tran Long Thinh

Project Leader

Tran Long Thinh

D.O.B

1988.06.09

Hobby

Fishing

Đầu quân cho Alive từ tháng 3/2013. Cho tới nay vẫn chưa hết đam mê vẫn muốn làm với Alive vì:
– Môi trường thân thiện (từ sếp tới các thành viên khác)
– Mỗi ngày đều có thể học hỏi được nhiều thứ từ mọi người
– Có bi lắc chơi xả sờ chét trong giờ nghỉ

LetsMake

Somethinggreattogether!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us