ALIVE VIETNAM

Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình bằng sức mạnh công nghệ và sự sáng tạo.
Miwa Hisashi

Miwa Hisashi

CEO / Founder
Nanako Hida

Nanako Hida

Business Development Executive & Director Assistant
Shoji Kai

Shoji Kai

Sales & Director Assistant
Nguyễn Chung Thiên An

Nguyễn Chung Thiên An

Officer Manager
Hồ Thị Huỳnh Nhân

Hồ Thị Huỳnh Nhân

Project Manager
Nguyễn Thị Sơn Ca

Nguyễn Thị Sơn Ca

Project Manager
Huỳnh Vũ Hải Hưng

Huỳnh Vũ Hải Hưng

Project Manager
Lương Hoàng Kim Chi

Lương Hoàng Kim Chi

Project Manager
Võ Ngọc Ý Nhi

Võ Ngọc Ý Nhi

Project Manager
Lim Tek

Lim Tek

Project Leader
Đỗ Thị Mỹ Hương

Đỗ Thị Mỹ Hương

Project Leader
Trần Long Thịnh

Trần Long Thịnh

Project Leader
Trần Vương Huy

Trần Vương Huy

Project Leader
Nguyễn Đình Toàn

Nguyễn Đình Toàn

Project Leader
Lê Tùng Kim Ngọc

Lê Tùng Kim Ngọc

Project Leader
Nguyễn Thị Hồng Phúc

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Developer
Lê Đình Quý

Lê Đình Quý

Developer
Lê Ngọc Minh

Lê Ngọc Minh

Developer
Mai Hồng Ân

Mai Hồng Ân

Developer
Trần An Hải

Trần An Hải

Developer
Bùi Minh Quân

Bùi Minh Quân

Developer
Hồ Thị Diệu Lan

Hồ Thị Diệu Lan

Developer
Nguyễn Hoàng Anh Phát

Nguyễn Hoàng Anh Phát

Developer
Kiều Minh Thái

Kiều Minh Thái

Developer
Phan Văn Chí Bình

Phan Văn Chí Bình

Developer
Phùng Quốc Đảm

Phùng Quốc Đảm

Developer
Đỗ Thị Ngọc Thủy

Đỗ Thị Ngọc Thủy

Developer
Lê Tấn Nhựt

Lê Tấn Nhựt

Developer
Đỗ Thị Ngọc Yến

Đỗ Thị Ngọc Yến

Developer
Phạm Thiên

Phạm Thiên

Developer
Quách Thoại Duy

Quách Thoại Duy

Developer
Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Developer
Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân

Developer
Trầm Thái Học

Trầm Thái Học

Developer
Nguyễn Đức Anh Quân

Nguyễn Đức Anh Quân

Developer
Lê Đình Anh Khoa

Lê Đình Anh Khoa

Developer
Lê Phước Sang

Lê Phước Sang

Designer
Huỳnh Gia Nghi

Huỳnh Gia Nghi

Designer
Phạm Kim Uyên

Phạm Kim Uyên

Designer
Nguyễn Lý Kiều Loan

Nguyễn Lý Kiều Loan

Designer
Trần Lâm Bảo Quốc Anh

Trần Lâm Bảo Quốc Anh

Designer
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Designer
Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Developer / Communicator
Ngô Thị Diễm Kiều

Ngô Thị Diễm Kiều

Communicator
Đỗ Thị Thu Sương

Đỗ Thị Thu Sương

Communicator
Phùng Lê Anh Khoa

Phùng Lê Anh Khoa

Communicator
Nguyễn Thị Thu Trâm

Nguyễn Thị Thu Trâm

Communicator
Đinh Thị Thanh Ngọc

Đinh Thị Thanh Ngọc

Communicator
Trần Thị Thanh Ngọc

Trần Thị Thanh Ngọc

Communicator
Đỗ Nam Thắng

Đỗ Nam Thắng

Communicator
Trịnh Tiến Đạt

Trịnh Tiến Đạt

Tester
Phan Thị Bích Trâm

Phan Thị Bích Trâm

Tester

Want to join the team?

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us