ALIVE VIETNAM

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us

Đinh Thị Thanh Ngọc

Communicator

Ngày sinh

22.12

Sở thích

Bơi, patin, gym, aerobic

Đinh Thị Thanh Ngọc

Communicator

Đinh Thị Thanh Ngọc

D.O.B

22.12

Hobby

Bơi, patin, gym, aerobic

Thông điệp

Thời gian là có hạn
Hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim
Nghe theo trực giác và hãy thật dũng cảm

Món ăn yêu thích

Các món nướng, cuốn, ốc

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us