ALIVE VIETNAM

Phạm Kim Uyên

Designer

Ngày sinh

12.05.1995

Sở thích

Du lịch, chụp ảnh, "chăm sóc" mấy nhóc (mèo) ở nhà

Phạm Kim Uyên

Designer

Phạm Kim Uyên

D.O.B

12.05.1995

Hobby

Du lịch, chụp ảnh, "chăm sóc" mấy nhóc (mèo) ở nhà

Hạnh phúc là một cuộc hành trình, chứ không phải là điểm đến. Chỉ khi bạn định nghĩa được thế nào là “đủ”, thì khi ấy bạn mới thật sự hạnh phúc.

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us