ALIVE VIETNAM

Phùng Lê Anh Khoa

Communicator

Ngày sinh

30.11.1989

Sở thích

Du lịch, tiểu thuyết, ngôn ngữ, anime manga, giảm cân

Phùng Lê Anh Khoa

Communicator

Phùng Lê Anh Khoa

D.O.B

30.11.1989

Hobby

Du lịch, tiểu thuyết, ngôn ngữ, anime manga, giảm cân

Thất bại không đáng ngại. Quan trọng là bạn học được gì từ thất bại đó <- đây là 1 câu hỏi ngữ pháp khi mình làm bài tập. (Và mình chọn sai) Sau khi chọn sai thì mình học được câu đúng. Quả nhiên là học được từ thất bại rồi nhỉ. 🙂

À còn nữa: Đừng cho hành ngò vào! Hành ngò giết chết món ăn!!!

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us