ALIVE VIETNAM

Trần Lâm Bảo Quốc Anh

Designer

Ngày sinh

18.10.1993

Sở thích

Chơi game, đọc manga, xem anime, hóng drama

Trần Lâm Bảo Quốc Anh

Designer

Trần Lâm Bảo Quốc Anh

D.O.B

18.10.1993

Hobby

Chơi game, đọc manga, xem anime, hóng drama

“Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn”, một designer hay bị đập design chia sẻ

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us