ALIVE VIETNAM

Trần Thị Thanh Ngọc

Communicator

Ngày sinh

03.02.1995

Sở thích

Du lịch, nấu ăn, karaoke, mua hàng online

Trần Thị Thanh Ngọc

Communicator

Trần Thị Thanh Ngọc

D.O.B

03.02.1995

Hobby

Du lịch, nấu ăn, karaoke, mua hàng online

Sống hết mình cho ngày hôm nay, và tập trung vào những điều tích cực.

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us