ALIVE VIETNAM

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us

Castingone Lite

Casting One Co.,Ltd là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ phái cử với công nghệ điện toán đám mây hướng đến các công ty thuộc lĩnh vực phái cử.

Context

Chúng tôi đã nhận được yêu cầu thiết kế Website cho Công ty TNHH CastingOne từ đối tác của chúng tôi, Công ty TNHH LLL ASIA (https://lllasia.co/jp), họ đã hợp tác hỗ trợ trong việc đưa các chỉ thị trong quá trình thực hiện công việc.

Casting One Co.,Ltd là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ phái cử với công nghệ điện toán đám mây hướng đến các công ty thuộc lĩnh vực phái cử. Từ công đoạn lên chiến lược kinh doanh đến việc thực hiện các phương án tiếp thị, mọi thứ đều được thực hiện trong một lần.

Công ty Alive Việt Nam chúng tôi không chỉ phụ trách phần thiết kế UI/UX mà còn tiến hành thiết kế banner trên trang web.

Mặc dù mang hơi hướng về công nghệ, tuy nhiên để người cùng có thể cảm nhận được hình ảnh tươi sáng bao trùm khi vào trang web, thiết kế được tạo ra với mục đích mang lại sự phấn khích, sự tươi sáng bằng cách sắp xếp các đối tượng nhiều màu sắc.

untitled image
untitled image
untitled image
untitled image

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us