ALIVE VIETNAM

Lê Phước Sang

Designer

Ngày sinh

10.10.1992

Sở thích

Game "Honkai Impact 3rd", xem Anime, hít drama là một phần không thể thiếu.

Lê Phước Sang

Designer

Lê Phước Sang

D.O.B

10.10.1992

Hobby

Game "Honkai Impact 3rd", xem Anime, hít drama là một phần không thể thiếu.

Muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên mình phải tôn trọng họ

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Email Us