ALIVE VIETNAM

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us

fetch.

Đơn giản hoá việc quản lý tất cả các nhu cầu cho thú cưng của bạn. "fetch" là một ứng dụng di động cửa hàng tạp hóa thú cưng, tập trung cao độ vào trải nghiệm của người dùng.

Context

Những chủ nuôi sẽ làm mọi thứ vì thú cưng của mình, nhưng cuộc sống tất bật khiến cho lịch trình của họ trở nên dày đặc, và thỉnh thoảng bị mất cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mục đích của chúng tôi là giúp cho họ giảm bớt được những gánh nặng thường ngày bằng việc mang đến ứng dụng và dịch vụ hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian.

untitled image

Design System

Chúng tôi đã đưa ra bộ nguyên tắc cơ bản để mang lại sự nhất quán cho thương hiệu và loại bỏ những thứ không cần thiết. Trong đó còn bao gồm một bảng màu và kiểu chữ thương hiệu cho ứng dụng.

untitled image

The Result

Từ các cuộc khảo sát và phỏng vấn, chúng tôi phân tích các nhóm câu hỏi định lượng và định tính. Sau đó, chúng tôi chuyển sang thiết kế giao diện người dùng, để cho thấy cách tốt nhất và dễ dàng nhất mà người dùng có thể quản lý hoạt động của họ.

untitled image
untitled image
untitled image
untitled image
untitled image

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us