ALIVE VIETNAM

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us

Life Designs

Life Designs là một trang thông tin truyền thông để giúp cuộc sống ở khu vực Tokai (Gồm tỉnh Aichi, Gifu, Mie) trở nên nhộn nhịp hơn.

Project flow

Trước khi bắt đầu vào việc thiết kế lại, chúng tôi đã phân tích kỹ càng để đưa ra được rằng chức năng nào là cần thiết, người dùng sẽ muốn thấy nội dung như nào, hay nên bố trí đường dẫn nào ở trong trang.

Từ đó cân nhắc về việc thêm chức năng Điểm đến và chức năng Bản đồ, hay việc liên kết chặt chẽ giữa các nội dung, hay thiết lập đường dẫn sao cho có thể xem được nhiều nội dung một cách xuyên suốt, mà ở Website hiện tại chưa hề có.

untitled image

Thiết kế UI/UX

Các trang thông tin truyền thông thường có lượng thông tin khổng lồ so với các trang bình thường. Chúng tôi đã cẩn thận điều chỉnh kích thước của Thumbnail và văn bản, đồng thời thiết kế sao cho dù rất nhiều thông tin nhưng tổng thể vẫn dễ nhìn và các thông tin đều được sắp xếp hợp lý.

Để ngăn người dùng rời đi sau khi họ có được thông tin cần thiết, chúng tôi đã thiết kế nội dung liên quan để cho họ tiếp tục xem tiếp.

untitled image

Tốc độ Website cũng liên quan đến UX và SEO, vì vậy chúng tôi đã sử dụng CDN và AMP để tăng tốc cho Website. Không những vậy, chúng tôi còn trích xuất nội dung bằng RSS nên cũng đang được đăng tải trên cả Yahoo News. Ngay cả màn hình quản lý cũng được thiết kế để dễ sử dụng, giảm bớt khó khăn khi cập nhật Website.

untitled image
untitled image
untitled image

Whitepaper

untitled image
untitled image

Hãycùngnhau

toranhngđiutuytvi!👋

Talk to us (from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. on weekdays)

+84-282-239-0444

or Drop us a line, we will get in touch.

Contact Us